ติดต่อเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ

เลขที่ 224 หมู่ 2 ตำบลปงยางคก

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร : 054-019844

E-mail : eduam549@prd.go.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar