เชิญประชาชนชาวลำปางทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

เชิญประชาชนชาวลำปางทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

.

โดยมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ :

• เดินเพื่อสุขภาพ รณรงค์ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ

• นิทรรศการเคลื่อนที่

• ประกวดแฟนซี No Stroke for All Thais by New Gen ธีม A STROKE IS NO JOKE

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองทาง https://race.thai.run/wrb9lampang

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2566


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar