กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📣 กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีตำแหน่งดังนี้

.

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 4 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 5 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.

สามารถเข้าไปสมัครสอบ ตาม Link : https://prd.thaijobjob.com/


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar