จ.ลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เช้านี้ (9 ธ.ค.65) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์​ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง​ ครั้งที่ 1/2565​ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน พร้อมรับชมคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง Zoom ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยกลไกประสานความร่วมมือกับทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้ประชาคมโลก ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และร่วมแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยรัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ง. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อการแสดงจุดยืนของคนไทยทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

โอกาส​นี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565​ ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)​ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​​ มีหน่วยงานที่เข้ารับประกาศนียบัตร​รวมจำนวน​ 10​ แห่ง

ที่มา : เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar