กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรับประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพ จัดทุกช่องทางรองรับ/ วางแผนมาตรการด้านจราจรรับมือ

กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรับประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพ จัดทุกช่องทางรองรับ/ วางแผนมาตรการด้านจราจรรับมือ

คค. เผยภาพรวมการเดินทางสะสม 4 วัน ช่วงสงกรานต์ 11 – 14 เม.. 67

          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง ภาพรวมการเดินทางสะสม 4 วัน (11 - 14 เมษายน 2567) พบว่า มีปริมาณการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ระดับ 10.4 ล้านคน/เที่ยว เพิ่มขึ้น 7.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยระบบการขนส่งสาธารณะภายในประเทศ ระบบทางรางมีการใช้บริการสูงสุด คิดเป็นสัดส่วน 45.16% สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศที่มีผู้ใช้สูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่

  • ภาคกลาง : ทางอากาศ (ขาออก) 172,144  คน-เที่ยว
  • ภาคใต้ : ทางถนน 124,593 คน-เที่ยว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) : ทางถนน 142,074 คน-เที่ยว
  • ภาคเหนือ : ทางถนน 85,675 คน-เที่ยว
  • ภาคตะวันออก : ทางถนน 71,776 คน-เที่ยว

สั่งทุกหน่วยงานฯ พร้อมรับประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาวันนี้ (15 เม.. 67)

          ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าประชาชนจะทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ (15 เมษายน 2567) นายสุริยะ ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ยังคงคุมเข้มมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และเตรียมพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถโดยสาร รถไฟ เรือ และเครื่องบิน ต้องมีเพียงพอกับปริมาณผู้โดยสาร และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา และไม่ทิ้งผู้โดยสาร

          นอกจากนี้ ได้กำชับให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำรวจไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชนตลอดเส้นทาง เพื่อพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงขากลับให้เกิดความคล่องตัว โดย ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง และช่องทางบริการให้ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียน และจุดบริการประชาชนผ่านศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง และได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) คงมาตรการคุมเข้มตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point และ Rest Area รวม 221 จุด ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งพนักงานขับรถทุกคนต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และชั่วโมงการขับรถต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

#คมนาคมเตรียมพร้อมรับประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพ #กระทรวงคมนาคม #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar