กิจกรรมยิ่งใหญ่วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

กิจกรรมยิ่งใหญ่วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ความสำคัญวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

         วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่เก่าแก่ งดงาม และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน และการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ใช้ "น้ำ" เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี 

         คำว่า "สงกรานต์" หรือ “สํ-กรานต” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ก้าวขึ้น ผ่าน หรือการเคลื่อนที่ ย้ายที่ หมายถึง เวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากตีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งทุก ๆ เดือน เรียกว่า สงกรานต์เดือน ยกเว้นเมื่อพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ เมื่อใดก็ตามจะเป็นสงกรานต์ และเรียกชื่อพิเศษว่า "มหาสงกรานต์" ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามคติพราหมณ์ วันสงกรานต์ประจำปี 2567 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน เวลา 22 นาฬิกา 17 นาที 24 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือนห้า ปีมะโรง นางสงกรานต์ นามว่า "นางมโหธรเทวี" 

หลายกระทรวงฯ ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

         กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และภาคเอกชน จัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 

ไฮไลท์กิจกรรมรับวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2567 

   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

         • เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป

         • กิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อขอพรเสริมสิริมงคล 

         • อัญเชิญพระพุทธรูปองค์จำลองจาก 5 วัด ได้แก่ พระแจ้ง-วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหวิหาร พระศรีสรรเพชญ์-วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หลวงพ่อทองคำ-วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หลวงพ่อโต-วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง พระพุทธมารวิชัย-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

         • กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) 

         • พิธีเปิด เวลา 14.00 น. ณ พระวิหารหลวง สรงน้ำพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ชมการแสดง "ตำนานนางสงกรานต์" โดยแอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023  

         • กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม รวม 118 จุด ทั่วกรุงเทพฯ แบ่งไฮไลท์ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สายวัฒนธรรม และ สายสนุก 

พื้นที่จัดงานวันสงกรานต์ ที่เป็นไฮไลท์ในภูมิภาคต่างๆ 

         • เชียงใหม่ : พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก และพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระ 

         • หนองคาย : จัดงาน “สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส” อัญเชิญหลวงพ่อพระใส และแห่สรงน้ำตามอัตลักษณ์ประเพณีโบราณปีละครั้ง 

         • พระนครศรีอยุธยา : สงกรานต์เล่นน้ำกับช้าง บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ อ.พระนครศรีอยุธยา

13 เมษายนของทุกปี "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" 

​         นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทยแล้ว คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุตอนต้น อายุ 60 -69 ปีทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย อายุ 70 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง 

​         “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากต้นลำดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มาก ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและมีดอกสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงชัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ​

         - กิจกรรมส่วนใหญ่ของวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จะผูกโยงและเชื่อมไปกับงานวันสงกราต์ กล่าวคือ จะมีกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อขอพร ควบคู่ไปด้วยกัน

         - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานปีนี้ ที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด ‘ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของ ครอบครัว’ เพื่อสะท้อนถึงสัมพันธภาพภายในครอบครัว และเสริมสายสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 

         - การส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวในทุกมิติ ทั้งเชิงสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม จะเป็นส่วนเติมเต็มความสุข และเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวที่ปลอดภัย ที่เอื้อต่อการดูแลกันและกันของทุกคนในครอบครัว ทำให้ทุกคนในสังคมอยู่กันได้อย่างมีความสุข

#วันสงกรานต์ #เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ #วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #กระทรวงวัฒนธรรม #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #กระทรวงมหาดไทย #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar