รัฐบาลกำชับมาตรการควบคุมราคาและคุณภาพสินค้า ในเทศกาลสงกรานต์

รัฐบาลกำชับมาตรการควบคุมราคาและคุณภาพสินค้า ในเทศกาลสงกรานต์

          จากแนวนโยบายของรัฐบาลที่ดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน ในการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 อย่างใกล้ชิด  โดยขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าและบริการช่วงที่คนเดินทางออกต่างจังหวัด เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องจนถึงวันที่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา เพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน

สั่งควบคุมและตรวจสอบใน 2 ด้าน 
          1. ด้านราคา ต้องมีการติดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน และขายตามราคาที่แสดง
          2. ด้านคุณภาพ โดยในการซื้อขายสินค้าต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ได้มาตรฐานเที่ยงตรง สำหรับสินค้าบรรจุหีบห่อ ต้องบรรจุสินค้าเต็มตามปริมาณที่กำหนด
          พร้อมกำชับพื้นที่ ที่จะมีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก อาทิ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ทั่วประเทศ 

ดูแลทุกด้านทั้งสินค้าและภาคบริการที่อาจส่งผลกระทบถึงประชาชน
          สำหรับด้านราคาสินค้าและบริการ ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่ง สถานีรถไฟทั่วประเทศ และสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของ บริการรถเข็นสัมภาระ จะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการให้ชัดเจน และหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาหรือค่าบริการก็ต้องแสดงให้ชัดเจนด้วย

หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย จำคุก-ปรับ
          กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธ การจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สั่งหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบ พบราคาใกล้เคียงปีที่แล้ว
          นอกจากนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอัตราค่าบริการต่าง ๆ ในพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) และ สถานีขนส่งหมอชิต แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินควรในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ค้าคิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดง 

          สำหรับในภาพรวมปีนี้ ราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ และสถานีขนส่งหมอชิต 2 ส่วนใหญ่มีราคายังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เช่น ข้าวราดแกง 1 อย่าง ราคา 40-50 บาท/จาน ข้าวราดแกง 2 อย่าง ราคา 50-60 บาท/จาน ข้าวผัดหมู/ไก่ ราคา 40-60 บาท/จาน ก๋วยเตี๋ยวหมู 40-50 บาท/ชาม น้ำขวดเพท ขนาด 600 มล. ราคา 7-10 บาท/ขวด ค่าบริการรับฝากสัมภาระ ที่สถานีกลางบางซื่อ เริ่มต้นที่ 40 บาท/ชม. ที่สถานีขนส่งหมอชิต เริ่มต้นที่ 30/ชิ้น (ราคาตามขนาดของกระเป๋า)

พาณิชย์ผนึกกำลังพลังงาน มหาดไทย ตรวจปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ
          นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั๊มน้ำมัน โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายว่ามีปริมาณเต็มลิตรหรือไม่ เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ ซึ่งจะต้องเน้นในจังหวัดที่เป็นทางผ่านออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

          ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมัน โดยประสานไปยังกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ค้าน้ำมันแบรนด์ต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สถานีบริการน้ำมัน ตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายว่ามีปริมาณเต็มลิตรหรือไม่ เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ ซึ่งจะต้องเน้นในจังหวัดที่เป็นทางผ่านออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

          โดยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 ชุดเฉพาะกิจฯ ได้ตรวจไปแล้วจำนวน 840 สถานี 17,005 หัวจ่าย ถูกต้อง 838 สถานี 16,981 หัวจ่าย ผิด 2 สถานี 24 หัวจ่าย เป็นกรณีสิ้นอายุคำรับรอง ซึ่งได้ดำเนินคดีแล้ว
          ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง จัดที่จอดรถและห้องน้ำสะอาด ให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมขอให้กำชับพนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ป้องกันอุบัติภัยและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันในต่างจังหวัด และยังได้กำชับให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย

สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ซื้อสินค้าและบริการ
          หากประชาชน พบเห็นการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือจำหน่ายในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line@MR.dit  หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

#รัฐบาลควบคุมราคาและคุณภาพสินค้า #กระทรวงพาณิชย์ #กระทรวงพลังงาน #กระทรวงมหาดไทย #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar