ฝ่ายปกครอง เข้ม มาตรการความปลอดภัยช่วงลอยกระทง จุดพลุ-โคมลอย ต้องได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนเจอโทษ!

 

🎆🎆 ฝ่ายปกครอง เข้ม มาตรการความปลอดภัยช่วงลอยกระทง จุดพลุ-โคมลอย ต้องได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนเจอโทษ!

.

กระทรวงมหาดไทย ออกมาตรการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงฟ้า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2566 ดังนี้

.

- กำชับอำเภอพิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้

- ให้จังหวัดและอำเภอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ทราบว่าการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ให้นายทะเบียนท้องที่และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิงในพื้นที่ของอำเภอ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิง

- ให้นายทะเบียนท้องที่กวดขันห้ามมิให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด

- ให้ประสานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับดูแล สอดส่อง ตรวจตรา ท่าเรือ เรือ หรือโป๊ะ หรือสถานีขนส่ง เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการจุดและปล่อยพลุฯ และกำชับมีให้มีการบรรทุกผู้โดยสารน้ำหนักเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- กำกับดูแลเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง

- รายงานเหตุการณ์สำคัญหรือมีการจับกุมเกี่ยวกับการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ให้ทราบโดยด่วน

- หากพบว่ามีผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกระทำความผิดฐานใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า ให้นายทะเบียนท้องที่เรียกประกัน หรือทัณฑ์บน ตามมาตรา 68 หรือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ

cr. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar