“6 เอกสารสำคัญหาย” ทำใหม่ได้ไม่ต้องแจ้งความ

 

🎉🎉เช็กลิสต์ได้เลย !!

“6 เอกสารสำคัญหาย” ทำใหม่ได้ไม่ต้องแจ้งความ

.

หากใครทำเอกสารสำคัญ 6 อย่างนี้หาย ไม่ต้องตกใจ!! สามารถไปทำใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ

.

✅ บัตรประชาชน

สามารถยื่นเรื่องทำใหม่ได้ โดยใช้เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง

✅ สำเนาทะเบียนบ้าน

สามารถใช้บัตรประชาชนเจ้าบ้านเพื่อขอทำใหม่ หรือในกรณีมอบอำนาจให้ใช้หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจด้วย

✅ ป้ายทะเบียนรถ

ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ (เล่มทะเบียนรถตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน หรือใช้ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานขนส่งแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หายเป็นการชั่วคราวได้เช่นกัน และหากรถติดไฟแนนซ์ ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ เพื่อขอทำใหม่

✅ ใบอนุญาตขับขี่

สามารถใช้บัตรประชาชน พร้อมสำเนาเพื่อขอทำใหม่ได้เลยที่กรมขนส่ง

✅ บัตรประกันสังคม

ในกรณีที่บัตรประกันสุขภาพหาย ยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามปกติ โดยปัจจุบันมีนโยบายให้ใช้บัตรประชาชน หรือหากเป็นเด็กให้ใช้สูติบัตรแทนได้

✅ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

สามารถใช้เอกสารที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้เสียภาษีเพื่อขอทำใหม่ได้

.

ทั้งนี้ ให้รีบไปดำเนินการตามสถานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบและทำเอกสารใหม่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้าง ในการกระทำความผิด หรือแอบอ้างสวมรอย

.

ที่มา : กองบังคับการปราบปราม, Anti-Fake News Center Thailand


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar