โครงการ e-Refund ลดหย่อนภาษี สำหรับคนที่เกณฑ์ไม่สามารถร่วมโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ได้

 

โครงการ e-Refund ลดหย่อนภาษี สำหรับคนที่เกณฑ์ไม่สามารถร่วมโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ได้

.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงรายละเอียดโครงการ e-Refund สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ร่วมโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ว่า รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้นำใบกำกับภาษี มาประกอบการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา และรัฐจะคืนเงินภาษีให้ คนที่ไม่ได้รับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ต ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้

.

โดยต้องเป็นการจับจ่ายสินค้าและบริการรวมมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบ electronics เท่านั้น รวมถึงจูงใจให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้น มุ่งไปสู่การเป็น e-Government ในอนาคต ซึ่งโครงการ e-Refund จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

.

#โครงการeRefund #ดิจิทัลวอลเล็ต #คืนภาษี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar