“พวงเพ็ชร” จับมือ “ชลน่าน” เดินหน้าดูแลสิทธิ์รักษาพยาบาลพระสงฆ์ ประสาน มท. เตรียม Kick off ระบบฐานข้อมูลพระครอบคลุม ทัน 5 ธ.ค.นี้

 

“พวงเพ็ชร” จับมือ “ชลน่าน” เดินหน้าดูแลสิทธิ์รักษาพยาบาลพระสงฆ์ ประสาน มท. เตรียม Kick off ระบบฐานข้อมูลพระครอบคลุม ทัน 5 ธ.ค.นี้
.
วันนี้ (13 พ.ย.66) เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือกรณีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด หรือ พระ อสว.) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ
.
ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รายงานว่า ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์ ทั้งหมดจำนวน 288,956 รูป อาพาธทั่วประเทศประมาณ 10,000 รูป ซึ่งบางรูปไม่ได้รับการรักษาตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของ สปสช. บางรูปไม่มีผู้ดูแล พศ. จึงจัดทำโครงการในการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ ประกอบด้วย โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสังฆาภิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธ (โครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 72 พรรษา) งบประมาณ 5 ล้านบาท โครงการกุฎิสงฆ์อาพาธร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์  โดยจัดให้มีพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด นอกจากนี้ พศ. ยังสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดบริการดูแลพระสงฆ์ ทำสถานชีวาภิบาลสำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา รวมถึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามข้อกำหนดของ สปสช. 
.
นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การได้มาพูดคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณะสงฆ์ และถือเป็นครั้งแรกที่ พศ. และกระทรวงสาธารณสุขได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการ แม้เบื้องหลังจะมีการประสานงานอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตาม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่าจากจำนวนพระสงฆ์กว่า 2 แสนรูปทั่วประเทศ มีจำนวนกว่า 100,000 รูป ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน มีเพียงหนังสือสุทธิ ทำให้การรับการรักษากับสถานพยาบาลเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลว่าเป็นพระจริงหรือไม่ ต้องใช้เวลา จึงอยากขอความร่วมมือพระภิกษุสงฆ์ทำบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

“พศ. มีแผนการดำเนินงานเร่งด่วน ในการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) พระภิกษุสงฆ์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ทั้งสมณศักดิ์ วิทยฐานะทางการศึกษา และตำแหน่งปกครอง เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและสืบค้นว่าพระภิกษุสงฆ์ดังกล่าวเป็นพระจริงหรือไม่ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น อย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุข ที่ช่วยดูแลด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ ซึ่งทาง พศ. ตั้งเป้าจะเริ่มใช้งาน Big Data วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันแรก” นางพวงเพ็ชร กล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar